Enerjinin Formülü Bizde

Dünyanın Işığı Biziz... - We are the light of the world.

Hakkımızda

2011 – 2012 yıllarında deneysel çalışmalarına başlanarak geliştirilen zıt yönlü dönme prensibi ile 2013 yılında Tübitak’a proje verildi. Tübitak desteği ile 2013 yılında kurulan şirket, ilerleyen yıllarda çeşitli patent ve proje çalışmaları ile ülkemiz geleceğine ve bütün insanlığa çevreye duyarlı sistemler geliştirerek katkı sağlamaya devam etmektedir.

Misyonumuz

Enerji üretiminde doğal kaynakları ön plana çıkartarak, tabiata ve insanlığın geleceğine saygılı enerji üretimi prensibini, keşifler ile ön plana çıkartmak ve ülke refahına katkı sağlarken, tüm insanlığa faydalı olabilmek.

Planımız

Birden çok şirkette, ülkemizin çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında üretim yapan fabrikalarda, patent dosyalarımıza göre uygulama yapılmasını teşvik etmek. Doğaya ve insanlığa, gelecek nesillere saygılı bir dünya bırakabilmek için çevreyi kirletmeyen, küresel ısınmayı artırmayan teknolojileri tüm dünya ülkelerine yaymak. Bu konuda ülkemizin diğer dünya devletlerine öncülük yapmasını sağlamak. Küresel ısınmayı birkaç derece olsun düşürmeye katkı sağlayarak, tüm insanlığa ve canlılara faydalı olmaya çalışmak ana hedefimizdir.

Vizyonumuz

Enerjide çevreyi kirletmeyen ve keşfedilmemiş doğal kaynakları ön plana çıkartmak.

Rüzgar Türbini ve İspatlar

Hava yoğunluğu ≈ 1,225 kg/m3
ρ = Hava yoğunluğu (kg/m3)
A = Süpürme alanı (m2)
V = Rüzgar hızı (m/sn)
Cp = Güç katsayısı

P0 = 12 ρ A V3 Cp


Yukarıda ki güç formülünde, V rüzgar hızı dışında her şey rüzgar türbini üretilip belirli bir bölgeye kurulduktan sonra sabittir. Tek değişken rüzgar hızıdır. Bunu da biz değiştiremeyeceğimize göre ancak jeneratörün rotor ve statorunu birbirlerine zıt yönlere çevirerek bileşke hızı 2 katına çıkartabiliyoruz. Bu bileşke hız 2 katına çıkınca küpü ile orantılı olduğundan, elde edilen güç 8 katına çıkmaktadır. Elde edilen enerji ise, gücün 3600 saniye ile çarpımı olduğundan, yine toplamda yaklaşık 8 kat fazla enerji üretimi olur.

Burada esas amaç tek yönlü pervane yapısına sahip bir rüzgar türbininden 10m/s rüzgar hızında elde edilen bir gücü, çift ve zıt yönlü pervane kullanarak 5m/s rüzgar hızında elde etmeye çalışmaktır. Ülkemizde ortalama olarak yıllık çoğu yerde 4-4,5m/s rüzgar hızları görülmektedir. Nadiren rüzgar hızları yükselmektedir. Bu yüzden mevcut rüzgar türbinleri kurulu güç kapasitesinin oldukça altında ve verimsiz çalışmaktadır. Rüzgardan elde edilen güç rüzgar hızının küpü ile orantılı olarak arttığı gibi, küp kökü ile orantılı olarak azalmaktadır. 10m/s hızında rüzgarı her zaman bulamayız. Ama 3-5 m/s rüzgar hızı belirli bir yükseklikte sürekli vardır. Amaç mevcut rüzgardan maksimum verim alacak şekilde bir jeneratör ve türbin ortaya çıkartmaktır.

Bileşke hız 2 katına
çıktığında ENERJİ
Veri No Vr (m/s) Ey (kW/m2) ET (kW/m2/ay) ET (kW/m2/ay) (2*Vr)
1 6,30 0,28 211,60 1.651,9 2*Vr farkı
2 7,40 0,47 347,40 2.721,1 7,81
3 6,50 0,31 228,20 1.781,5
4 5,00 0,15 108,20 844,7
5 3,70 0,06 44,50 347,4
6 4,90 0,13 98,80 771,3
7 6,10 0,26 192,10 1.499,7
8 3,10 0,04 26,30 205,3
9 5,00 0,14 107,60 840,0
10 6,30 0,29 215,70 1.683,9
11 5,00 0,17 129,50 1.011,0
12 6,80 0,37 273,30 2.133,6
Yıllık ortalama 5,51 0,22 165,27 1.290,2
1.983,20 15.482,3

Yukarıdaki parametrelerde mavi ile gösterilen 5 numarada 3,70 m/s rüzgar hızında 33,50 kWh elektrik üretimi vardır. 2 numarada iki katı rüzgarda 7,40 m/s rüzgar hızında 347,40 kWh elektrik üretimi mevcuttur. Kayıplardan ötürü 8 katı değil 7,81 katıdır. Jeneratörün rotor ve statorunun birbirlerine göre zıt yönlere dönmesinden dolayı bileşke hız 2 katına çıkmaktadır. Bileşke hızdan ötürü 3,70 m/s rüzgar hızında sanki 2 katı rüzgar varmış gibi elektrik üretim imkanı mevcuttur.

Grafiklerde yukarı doğru güç ve sağa doğru rüzgar hızı görülmektedir. Rüzgar hızı 3m/s olarak başlamaktadır. Çünkü bu rüzgar türbinleri 3m/s altında elektrik üretmemektedir. Dikkat edilmesi gereken sarı renk güç grafiğidir. Grafik-1’de dünyaca meşhur Vestaş marka 3500 kilowattlık bir rüzgar türbininin 3 m/s rüzgar hızında 34,5 kW üretim kapasitesi sunduğu ve harekete yeni başladığı görülmektedir. Grafik-2’de ise 6 m/s rüzgar hızında 850,7 kW üretim imkanına sahip olduğu görülüyor. Bizim yöntemimizle, bileşke hızdan ötürü 3 m/s hızda, 6 m/s rüzgar hızı varmış gibi algılayacağı için; 850 / 34 = 25 kat fazla enerji üretecektir. Yılın çoğu zamanı düşük rüzgar hızları bulunduğundan, başka türbinlerin düşük hızda seyrettiği veya durduğu zamanlarda bileşke yöntemi kullanan türbinler yılı yüksek üretim kapasitesi ile tamamlayacaklardır. Yani yılık rüzgar hızlarına bağlı olarak toplamda 8 – 25 kat arası fazla elektrik enerjisi üretme imkanı sunmaktadır. Amaç düşük rüzgar hızında üretim kapasitesini artırmaktır.

akarsu jeneratörü

Akarsularda ve İstanbul boğazında salların altına monte edilebilecek türbin sistemi ile tek yönlü akarsu türbinlerine göre zamana bağlı 8 kat daha yüksek enerji üretimi. Yukarıdaki rüzgar için geçerli olan formüller akarsular içinde benzer şekilde geçerlidir. Havanın yoğunluğu olduğu gibi suyunda yoğunluğu vardır. Ve su yoğunluğu havanın ortalama 985 katıdır. Yani sudaki güç çok daha fazladır.

Akarsu Türbini

Yüksekten düşen su ile enerji üretimi, küçük kapasiteli barajlardan yüksek kapasitede enerji üretilmesini sağlayacaktır.

Barajlarda su türbinine, tek boru yerine iki ayrı borudan su gönderilir ve rotor ile ile stator zıt yönlere döndürülürse, küpü ile orantılı olarak 8 kat güç alınabilir. Veya yan baraj yüksekliğinden aynı güç alınır. Bu da ilk yatırım maliyetini çok aşağılara çeker.

elektrikli Araç

Aşağıda jeneratörün elektrikli otomotivlerde kullanımı görülmektedir. Eğim sensörüne bağlı olarak devreye giren jeneratör, yokuş inişlerde ve frenleme anlarında rotor ve stator sargılarının birbirlerine göre zıt yönlere dönmesinden dolayı yüksek enerji üretimi ve re-jenerasyon yöntemi ile hareket halindeki şarj kapasitesini çok kısa yokuş inişlerde yüksek tutarak menzili artırmaktadır.

Elektrikli otomotivde önde tek bir elektrik motoru olduğunu düşündüğümüzde, bu motor ile araba hareket etmektedir. Her frene basma anında veya her yokuş inişte, bu motor jeneratör moduna geçerek, ri-jenerasyon (re-generation) yöntemi ile arabanın ataleti yani ağırlığı ve yer çekimi kuvveti ile yokuş boyunca veya frenleme süresince, bir jeneratör gibi davranarak sargı faz uçlarında oluşan elektriği, şarj kontrol devresi üzerinden batarya grubuna aktararak, arabanın bataryalarını bir miktar doldurmaktadır. Bu durumda arabanın tek şarj ile daha uzun süre gitmesini sağlamaktadır. Yani arabanın menzilini uzatmaktadır.

Eğer arka tekerler arasına, öndeki motor ile aynı boyutlarda aynı güç kapasitesinde uygun bir jeneratör yerleştirirsek, araba hareket ederken içten ve dıştan dişliler ile rotor ve statoru birbirlerine göre zıt yönlere çevirirsek, öndeki motor batarya grubuna 1 birim enerji gönderirken arkadaki jeneratör 8 birimlik elektrik enerjisi gönderir. Bu jeneratörün faz uçlarını eğim sensörü ile kontrol ettiğimizde, yani yokuş aşağı ve frenleme anında jeneratörü devreye alarak, düz yolda ve yokuş çıkarken devreden çıkartırsak, batarya grubuna toplam olarak 9 birimlik elektrik enerjisi göndermiş oluruz.

Bir otomotiv normal şartlarda tamamen eğimsiz bir yolda sürekli olarak düz gidemez. Mutlaka uzun yokuş inişlerde olacaktır. Bu esnada toplamda 9 kat fazla olarak,boşalmaya başlayan batarya grubunu şarj edecektir. Böylece menzil çok artacaktır.

Tramvay

Bir tramvayda hareketi sağlayan CER motorları dışında kalan dingillere bağlı tekerler sadece tramvay yükünü taşımak için boşta dönmektedir. Bu boş dingillerden birisine, arabada olduğu gibi zıt yönlü jeneratör bağladığımızda, 1000m yokuş inişe geçen tramvay 1 adet CER motoru ile 10 birim enerji üretiyorsa, jeneratör ile beraber 80+10=90 birim enerji üretir. İkinci bir jeneratör diğer tekerler arasına bağlandığında 10+80+80 = 170 birim elektrik enerjisi üretir. Bu durum artan dingil ve teker sayısı ile orantılı jeneratör bağladıkça çoğalır. Böylece her istasyona girişte frenleme süresince ve eğim sensörü kontrolü ile her yokuş inişte tramvay çok daha yüksek miktarlarda elektrik üretmeye devam eder. Bu elektrik üretimi için ri-jenerasyon yöntemi denirken aslında bir yerde yer çekimi kuvveti, tramvayın toplam kütlesel ağırlığı ve hızı ile oluşan ataletine bağlı olarak çoğalmaktadır.
Ep = m . g . h formülünde potansiyel enerji kütleye, yer çekimi ivmesine (9,81) ve yüksekliğe bağlıdır. Yokuş ne kadar uzunsa ve dikse yükseklik artmaktadır. Yer çekimi ivmesi dünya üzerinde yaklaşık olarak her yerde aynıdır. Kütle ise tramvayın toplam ağırlığıdır. Yerleştirilecek her jeneratör bu kütleyi ortalama 2-3 insan ağırlığı kadar artırarak katkı sağlamaktadır. Burada potansiyel enerji, yüksek verimli elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Askeri Araçlar - iş makineleri

Tank – Fırkateyn - Paletli İş Makineleri - 4 Çeker Askeri Arazi Taşıtları

Tank – Fırkateyn – Paletli iş makineleri ve 4 çeker askeri araçlarda kademeli elektrik motoru ve jeneratör kullanımı araştırma raporu %100 olumlu geldi. Milli olduğu için yurt dışı PCT müracaatı yapmadık

İletişim

Adres

Göktürk cd. No: 2 Su Venue Residance B: 11
Göktürk / Eyüp / İSTANBUL

Erciyes Üniversitesi Teknopark 1.Bina No: 61/26
Melikgazi / KAYSERİ

Bize Ulaşın